Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Segundo semestre. Curso 2023-24.

3º E
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:20
3º E.CR.MI-a
C.G.J- F
(SS.8)
3º E.CR.MI-a
C.G.J- F
(SS.8)
3º E.CR.MI-a
C.G.J- F
(SS.8)
3º E.CR.MI-a
C.G.J- F
(SS.8)
3ºE.PE.CR-a
S.G.E-FCS
(SS.5)
9:20
10:10
10:10
11:00
  recreo
11:30
12:20
3º MR.C-R-a
O.P.M-I
(SS.4)
3º E.CR.MI-a
C.G.J- F
(SS.8)
3º E.CR.MI-a
C.G.J- F
(SS.8)
3º E.CR.MI-a
C.G.J- F
(SS.8)
3ºE.PE.CR-a
S.G.E-FCS
(SS.5)
12:20
13:10
3º E.HªETE-a
P.A.Mª- F
(B.2_TEÓRICA)
3º Proy CR-a
A.D.D-FP
(P.2 ordenadores)
3º MFQ-2ºs
A.A.P-F
(SS.2)
13:10
14:00
 
14:00
14:50
   
  recreo
15:30
16:30
         
16:30
17:30
         
17:30
18:30
         
18:30
19:30
         
19:30
20:30
         
20:30
21:00
         
Lectivas: 32
 32 Profesores Materias
  3 ALONSO ALONSO, PALOMA (A.A.P-F) Métodos Físico Químicos aplicados:.E.Anál.Datación (3º MFQ-2ºs)
  2 ÁLVAREZ DUPLÁ, DIANA (A.D.D-FP) Proyectos de Conservación y Restauración. (3º Proy CR-a)
 15 CASASECA GARCÍA, Fco JAVIER (C.G.J- F) C-R. Escultura en material inorgánico (3º E.CR.MI-a)
  4 OLIVA PUERTA, MARIO (O.P.M-I) Moldes y Reproducciones aplicados a la C-R. (3º MR.C-R-a)
  3 PÉREZ de Amézaga ESTÉBAN, Mª Esperanza (P.A.Mª- F) Hª.Escultura y de las técnicas escultóricas:P-SXVI (3º E.HªETE-a)
  5 STEINKO GARCÍA, EDUARDO (S.G.E-FCS) Procedimientos Escultóricos aplicados a la C-R (3ºE.PE.CR-a)